Archive for januari, 2011

Svårt hitta nyhetschefer

19 januari, 2011

Läser att det är svårt att rekrytera nyhetschefer. Senast gäller det Hallands Nyheter som nu går ut i en andra rekryteringsrunda efter ett första försök i somras, som inte gav napp. Det krävs erfarenhet för jobbet och då har man några år bakom sig. Troligen också familj, sambo, hustru och barn, som skall ha jobb, skola, bostad. Det är förklaringen till att det är svårrekryterat, enligt HN:s chefredaktör.

Kan det också vara så att jobbet är slitsamt, bundet, otacksamt, ett typiskt mellanchefsjobb där förväntningarna kommer både uppifrån och nerifrån men där det egna manöverutrymmet är litet. Ungefär som rektorsjobbet inom skolvärlden. Även det svårrekryterat.

Annonser